Droge blusleiding aanleggen

Als pandeigenaar ben je verantwoordelijk voor droge blusleidingen

Als pandeigenaar ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het gebouw. Aan het brandveilig maken en het brandveilig houden zitten nogal wat haken en ogen. Het komt dan ook regelmatig voor dat mensen gebruik maken van de hulp van een brandbeveiligingsbedrijf dat hiermee assisteert. Wanneer je te maken hebt met een hoog gebouw of een gebouw of pand waarbij sommige ruimtes moeilijk te bereiken zijn dan zijn droge blusleidingen verplicht. Een droge blusleiding is een leiding die is aangelegd, zodat indien nodig de brandweer hun waterpomp hierop kan aansluiten. Via deze leidingen kan er water naar de moeilijk bereikbare plekken gepompt worden. De aanleg van een droge blusleiding kan nogal gecompliceerd zijn en professioneel advies is hierbij vaak welkom.

De regelgeving omtrent droge blusleidingen is zeer specifiek en niet eenvoudig

Een droge blusleiding is niet zomaar een lege leiding en dient te voldoen aan specifieke eisen. Deze eisen en richtlijnen zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012. In het geval van droge blusleidingen wordt er gerefereerd naar NEN 1594. NEN is de afkorting van Nederlandse Norm. Door een droge blusleiding moet veel water in korte tijd door de leiding gepompt kunnen worden. Om ervoor te zorgen dat dit allemaal juist verloopt dient de pijp of leiding bestand te zijn tegen een specifieke hoeveelheid druk op de leiding. De exacte druk staat vermeld in de afgegeven bouwvergunning. Uiteraard is het belangrijk dat een droge blusleiding zelf ook niet kan branden en minimaal zestig minuten in werking kan blijven zonder te smelten of te verbranden.

Maak voor de aanleg gebruik van de diensten van een gespecialiseerd brandbeveiligingsbedrijf

Droge Blusleiding Aanleggen
Specialist in aanleg van droge blusleidingen: Royal Safety

Naast de eigenschappen met betrekking tot de brandbaarheid van de leidingen en de hoeveelheid druk die deze moeten kunnen weerstaan, zijn er ook specifieke richtlijnen met betrekking tot waar de leidingen heen moeten lopen en waar ze moeten beginnen. De brandweer moet natuurlijk haar pompen op de leidingen kunnen aansluiten en deze dienen dan ook op een specifieke hoogte geplaatst te worden.

Het installeren en aanleggen van een droge blusleiding is dan ook niet iets wat je zelf wil doen of door een willekeurige aannemer wil laten doen. Een droge blusleiding moet bovendien periodiek gekeurd worden dus het is aan te raden om deze te laten aanleggen door hetzelfde bedrijf die kan voorzien in het onderhoud, de keuringen en de certificering.